Мормоны Номыг уншиж буй эмэгтэй

Мормоны Номоор дамжуулан Есүс Христэд илүү ойртох

Мормоны Ном бол Библитэй хослуулж унших жирийн нэг судар биш юм. Есүсийн тухай өмнө нь уншиж байгаагүй шүлгүүдээ унш. Түүний талаарх ойлголтоо гүнзгийрүүл. Энэ талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдэж авахын тулд номлогчидтой холбоо барь. Бид танд уг номыг өгөх эсвэл татаж авахад тань туслах болно.

Мормоны Номын танилцуулгыг авах. Номлогчидтой уулз.

Нэр
Мэдээллээ оруулна уу
Овог
Мэдээллээ оруулна уу
Э-мэйл
Мэдээллээ оруулна уу

Мормоны Ном бусдын амьдралыг хэрхэн адисалсныг олж мэдэх

570c14b04c10ef3b88e51d1e9382d93e0ec64d87
Лиззи
Унших
“Би энэ номыг зугаа болгон уншиж байлаа. Гэвч энэ ном надад: ‘Хэрэв энэ үнэн бол яах вэ?’ гэсэн бодлыг төрүүлсэн юм. Тэгээд би тухайн мөчид залбирч, үүнийг үнэн эсэхийг асуухаар шийдсэн. Намайг тайван, амар амгалан мэдрэмж бүрхэн авч билээ.”
Буцах
2758ab9a84ca3477c65ae488ff0a3aef7a4d0cd4
Шакилл
Унших
“Би өсөж томрох тусам Мормоны Номд илүү их талархах болсон. Миний сурч мэдсэн зарчмууд тэдгээрийг мэдээгүй байсан бол хийхгүй байсан илүү сайн сонголтуудыг хийхэд намайг чиглүүлсэн юм.”
Буцах
1c2be9c8a6a74403c0973ed3998bc9835d62c364
Ричард
Унших
“Мормоны Ном миний дотроос гарахааргүй хүч чадлыг надад өгсөн. Энэ ном надад амьдралын минь хүнд хэцүү цаг үед хэрэгтэй.”
Буцах
1cc6ff646eb634f8c5512597c7ed48cfa63228a9
Амилиа
Унших
“Надад асуулт гарч ирэх, амьдралдаа түүртэх үед минь намайг өргөн дэмжиж, хөл дээрээ эргэн босоход туслах ямар нэг зүйл энэ номд үргэлж байдаг”.
Буцах

Сүмд ирснээр танд юу тохиолдох вэ

Бид тантай уулзаж, Мормоны Ном хэрхэн Бурхантай харилцах харилцааг тань хүчирхэгжүүлдэг талаар олж мэдэхэд тань туслахдаа баяртай байх болно. Та бидэнтэй уулзсанаар дараах зүйлсийг хийх боломжтой. Үүнд:

Номлогчид айлчлан очсон хүмүүстэйгээ танилцаж байгаа нь
Бид нэг нэгэнтэйгээ танилцах болно.
Номлогчид нэгэн эмэгтэйн хамт суралцахын өмнө залбирч байгаа нь
Бид хамтдаа залбирах болно.
Номлогчид нэгэн эмэгтэйд Мормоны Номоос уншиж өгч байгаа нь
Бид Мормоны Ном болон Есүс Христийн сайн мэдээний талаар суралцах болно.
Сүм дээр хоёр эмэгтэй хоорондоо мэндэлж байгаа нь
Бид таныг сүм рүү бидэнтэй хамт явахад урих болно.

Түгээмэл асуултууд