Мормоны Ном авах хүсэлт

Урам зориг өгөх захиасыг хуваалцах хоёр номлогчоор дамжуулан Мормоны Номыг үнэгүй хүргүүлэн авна уу.

Please enter a value
Please enter a value
 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • American Samoa
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antarctica
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Caribbean Netherlands
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Côte d'Ivoire
 • Croatia
 • Cuba
 • Curacao
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Eswatini
 • Ethiopia
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • French Guiana
 • French Polynesia
 • Gabon
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Greece
 • Grenada
 • Guadeloupe
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kosovo
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Laos
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macau
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Martinique
 • Mauritania
 • Mauritius
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • New Caledonia
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • North Korea
 • North Macedonia
 • Northern Mariana Islands
 • Norway
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republic of the Congo
 • Reunion
 • Romania
 • Russia
 • Rwanda
 • Saint Barthelemy
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Martin
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Sint Maarten
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Korea
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syria
 • Taiwan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • The Gambia
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turkmenistan
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • Uruguay
 • Uzbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Virgin Islands, British
 • Virgin Islands, U.S.
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
Please enter a value
Please select a country
Please select a country Улс
Please enter an address
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Please enter a city name
Please select a state
Please select a state Муж / аймаг
Please enter a zip code

Address Verification

We were not able to find an address that matches your input. Please try making changes to it, or you can choose to keep it as it is and submit the form.
We couldn't find that exact address. Suggested address corrections are highlighted in red. Please choose one of the following.
We found a perfect match for your address. If that looks right to you, go ahead through the form!
Please enter a value

Мормоны Ном таныг Есүс Христтэй илүү ойртуулдаг

Мормоны Ном нь Библитэй адил Есүсийн талаар заадаг эртний цэдэг юм. Энэ нь “Үхлийн дараа амьдрал байдаг уу?” “Амьдралын  зорилго юу вэ?” “Би энэ амьдралдаа аз жаргал, амар амгаланг олж чадах уу?” гэх мэт бүх хүнд байдаг амин чухал асуултуудад хариулдаг.

...
Мормоны Номыг 60 секундэд. Бэлэн үү? Эхэлье.
1:22

Хэрвээ бид Мормоны Номыг оюун ухаан, зүрх сэтгэлээ нээж уншвал Бурхан юу үнэн болохыг олж мэдэхэд бидэнд тусална хэмээн амладаг.

Дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдарч байгаа янз бүрийн амьдралтай хүмүүс Мормоны Ном бидэнд илүү сайн хүн болж, Бурхантай илүү ойртоход тусална гэдгийг мэдэж авч байна.