Мормоны Ном захиалах

Номлогчид танд номын нэг хувийг хүргэн өгч, товч тайлбар хийх болно. Эсвэл та онлайнаар уншиж, сонсох боломжтой ба бид алсын зайнаас тантай уулзах боломжтой.

Нэр
Мэдээллээ оруулна уу
Овог
Мэдээллээ оруулна уу
Э-мэйл
Мэдээллээ оруулна уу
Улсын нэрийг сонгоно уу
Аль нэг улсыг сонгоно уу
Аль нэг улсыг сонгоно уу
Уучлаарай, бид танд туслах ямар ч хаяг олж чадсангүй.
Гудамжны хаяг
Хаягаа оруулна уу
Бид яагаад таны хаягийг асуудаг вэ? Танай орон нутгийн номлогчид онлайн болон биечилсэн уулзалтуудыг хийдэг.
Хороолол, хороо, байр, тоот
Мэдээллээ оруулна уу
Хот
Хотын нэр оруулна уу
Муж
Аль нэг мужийг сонгоно уу
Аль нэг мужийг сонгоно уу
Гар утасны
Мэдээллээ оруулна уу
уулзалт товлох зорилгоор ашиглана
Энэ мэдээлэл зөв үү?
Нэр, э-мэйл
Хаяг, утасны дугаар

Мормоны Номыг уншиж, үүний талаар ярилцахаар номлогчид надтай холбогдоно гэдгийг би ойлгож байна.

Мормоны Номыг уншиж, үүний талаар ярилцахаар номлогчид надтай холбогдоно гэдгийг би ойлгож байна.
Please select an option

Мормоны Ном таныг Есүс Христтэй илүү ойртуулдаг

Мормоны Ном нь Библитэй адил Есүсийн талаар заадаг эртний цэдэг юм. Энэ нь “Үхлийн дараа амьдрал байдаг уу?” “Амьдралын  зорилго юу вэ?” “Би энэ амьдралдаа аз жаргал, амар амгаланг олж чадах уу?” гэх мэт бүх хүнд байдаг амин чухал асуултуудад хариулдаг.

...

Мормоны Номыг 60 секундэд. Бэлэн үү? Эхэлье.

1:22

Хэрвээ бид Мормоны Номыг оюун ухаан, зүрх сэтгэлээ нээж уншвал Бурхан юу үнэн болохыг олж мэдэхэд бидэнд тусална хэмээн амладаг.

Дэлхийн өнцөг булан бүрд амьдарч байгаа янз бүрийн амьдралтай хүмүүс Мормоны Ном бидэнд илүү сайн хүн болж, Бурхантай илүү ойртоход тусална гэдгийг мэдэж авч байна.