Тантай ойрхон байрлах Сүмийг олно уу

Сүмийн цуглаан хэрхэн явагддаг вэ?

Ням гараг болгон бид цугларч, хамтдаа дуулал дуулан, номлол сонсож, Аврагчийн талаар бие биедээ заадаг. Сүм бол сүнслэг байдлын хувьд хүчээ сэлбэх, Есүсийг амьдралынхаа төвд байлган, бүхнээс дээгүүрт тавих төгс арга зам юм. Бид та бүхнийг манай Христэд итгэгчдийн цуглаанд хүрэлцэн ирж, бидэнтэй хамт шүтэн бишрэхийг урьж байна.

Сүмийн цуглааны цугларах цаг өөр өөр.  Гэхдээ бүх хүн оролцдог нэг л үндсэн цуглаан болдог ба дараа нь нас насаар юм уу ерөнхий сонирхлын дагуу хуваагдсан ангиудад орж болно.

Аятайхан хувцасласан байхад болно. Та өөрт эвтэйхэн, ямар ч загварын хувцастай ирж болно. Гэхдээ та нарын сайн мэдэж байгаачлан, эрэгтэйчүүд ихэвчлэн хослолтой эсвэл товчтой цамц, зангиатай, харин эмэгтэйчүүд голдуу даашинз, банзал өмсдөг. Хүүхдүүд ч гэсэн гоё сайхан хувцаслаж ирдэг.

Эвгүй санагдахгүй байх гэж бид найдаж байна. Манайд олон гишүүн долоо хоног бүр ганцаараа сүмд ирдэг. Гэхдээ та анх удаа ирэхдээ хэн нэгэнтэй хамт байхыг хүсвэл ямар ч үед орон нутгийнхаа номлогчидтой холбогдож болно. Тэд тантай хамт суух найзыг олж өгнө.  Нөхцөл байдал ямар байхаас үл хамааран та бусад гишүүнтэй хурдан танилцаж, гэртээ байгаа мэт тав тухтай байх болно.

Үгүй. Зочид оролцох шаардлагагүй. Ариун ёслолын талх, усыг (Ариун зоог) цугларагчдад тараадаг ба та зүгээр л дараагийн хүнд тавиурыг дамжуулан өгч болно. Үүнээс бусад үед зүгээр тайван сууж, цуглаан дээр цагийг сайхан өнгөрүүлнэ үү. Ням гаргийн ангийн багш уншуулах зүйл гарахад сайн дураараа уншиж өгөхийг хүмүүсээс байнга хүсдэг. Оролцох хүсэлгүй байвал гараа өргөх хэрэггүй.

Энэ нь таны очсон цуглааны хүмүүсийн тооноос шалтгаалах байх. Зарим цуглаанд олон хүн ирдэг тул ердийн гишүүд таныг зочлон ирж байгааг мэдэхгүй байж болно. Харин зарим нь цөөхөн хүнтэй, бүх гишүүн нь бие биеэ таньдаг тул шинээр ирсэн хүнийг таньж, халуун дотно угтан авах нь гарцаагүй. Ямар ч байсан өөрийгөө танилцуулж, асуух зүйл байвал асуухаас бүү эргэлз. Хүн бүр таныг хүрэлцэн ирсэнд баярлах болно.

Үгүй. Хандив өгөхийг хүсэж тавгийг дамжуулдаггүй.