Номлогчид ирүүлэх хүсэлт

Бид танд буй сүнслэг асуултуудад хариулж, Есүс Христтэй илүү ойртоход тань туслахын тулд чадах бүхнээ хийнэ.

Please enter a value
Please enter a value
 • Afghanistan
 • Albania
 • Algeria
 • American Samoa
 • Andorra
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua and Barbuda
 • Argentina
 • Armenia
 • Aruba
 • Australia
 • Austria
 • Bahamas
 • Bahrain
 • Bangladesh
 • Barbados
 • Belarus
 • Belgium
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Bhutan
 • Bolivia
 • Bosnia and Herzegovina
 • Botswana
 • Brazil
 • British Virgin Islands
 • Brunei
 • Bulgaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Côte d"Ivoire
 • Cambodia
 • Cameroon
 • Canada
 • Cape Verde
 • Cayman Islands
 • Central African Republic
 • Chad
 • Chile
 • China
 • Colombia
 • Comoros
 • Cook Islands
 • Costa Rica
 • Croatia
 • Cuba
 • Curacao
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Democratic Republic of the Congo
 • Denmark
 • Djibouti
 • Dominica
 • Dominican Republic
 • Ecuador
 • Egypt
 • El Salvador
 • Equatorial Guinea
 • Eritrea
 • Estonia
 • Ethiopia
 • Falkland Islands
 • Faroe Islands
 • Fiji
 • Finland
 • France
 • French Polynesia
 • Gabon
 • Gambia
 • Georgia
 • Germany
 • Ghana
 • Gibraltar
 • Greece
 • Greenland
 • Grenada
 • Guam
 • Guatemala
 • Guernsey
 • Guyana
 • Haiti
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Indonesia
 • Iran
 • Iraq
 • Ireland
 • Isle of Man
 • Israel
 • Italy
 • Ivory Coast
 • Jamaica
 • Japan
 • Jersey
 • Jordan
 • Kazakhstan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kuwait
 • Kyrgyzstan
 • Latvia
 • Lebanon
 • Lesotho
 • Liberia
 • Libya
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Macau
 • Macedonia
 • Madagascar
 • Malawi
 • Malaysia
 • Maldives
 • Mali
 • Malta
 • Marshall Islands
 • Mauritania
 • Martinique
 • Mauritius
 • Mayotte
 • Mexico
 • Micronesia
 • Moldova
 • Monaco
 • Mongolia
 • Montenegro
 • Montserrat
 • Morocco
 • Mozambique
 • Myanmar
 • Namibia
 • Nauru
 • Nepal
 • Netherlands
 • Netherlands Antilles
 • New Caledonia
 • New Zealand
 • Nicaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Niue
 • North Korea
 • Northern Mariana Islands
 • Norway
 • Pakistan
 • Palau
 • Palestine
 • Panama
 • Papua New Guinea
 • Paraguay
 • Peru
 • Philippines
 • Pitcairn
 • Poland
 • Portugal
 • Puerto Rico
 • Qatar
 • Republic of the Congo
 • Romania
 • Saint Barthélemy
 • Saint Helena
 • Saint Kitts and Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Martin
 • Saint Vincent and the Grenadines
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome and Principe
 • Saudi Arabia
 • Senegal
 • Serbia
 • Seychelles
 • Sierra Leone
 • Singapore
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Solomon Islands
 • Somalia
 • South Africa
 • South Korea
 • South Sudan
 • Spain
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Suriname
 • Swaziland
 • Sweden
 • Switzerland
 • Syria
 • Taiwan
 • Tajikistan
 • Tanzania
 • Thailand
 • Timor-Leste
 • Togo
 • Tokelau
 • Tonga
 • Trinidad and Tobago
 • Tunisia
 • Turkey
 • Turks and Caicos Islands
 • Tuvalu
 • US Virgin Islands
 • Uganda
 • Ukraine
 • United Arab Emirates
 • United Kingdom
 • United States
 • Uruguay
 • Vanuatu
 • Vatican City
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Wallis and Futuna
 • Western Sahara
 • Yemen
 • Zambia
 • Zimbabwe
Please enter a value
Please select a country
Please select a country Улс
Please enter an address
Sorry, we couldn't find any addresses that would help you.
Please enter a city name
Please select a state
Please select a state Муж
Please enter a zip code

Address Verification

We were not able to find an address that matches your input. Please try making changes to it, or you can choose to keep it as it is and submit the form.
We couldn't find that exact address. Suggested address corrections are highlighted in red. Please choose one of the following.
We found a perfect match for your address. If that looks right to you, go ahead through the form!
Please enter a value
Баярлалаа. Бид тантай холбогдоно.

Тантай уулзаж ярилцахыг тэсэн ядан хүлээж байна. Бид тантай 24 цагийн дотор холбогдож, уулзах цагаа товлоно.

Номлогчид надад хэрхэн тусалж болох вэ?

Хэдийгээр Бурхантай харьцах харьцаа тань хувийн чанартай зүйл байж болох ч заримдаа юу хэлж байгааг нь ойлгоход бидэнд бага зэрэг тусламж хэрэгтэй байдаг. Сүнслэг аяныхаа хаана явж байгаагаас үл хамааран замд тань тус болох сайн мэдээний зарчим, ойлголтуудыг номлогчид танд заах боломжтой. Та номлогчдыг дараах зүйлүүдэд туслах сүнслэг дасгалжуулагчаа гэж бод. Тухайлбал тэд:

Номлогчдыг айлчлан ирэхэд тэднээс юу хүсэн хүлээж болох вэ?

Номлогчид айлчилж ирснийхээ дараа, ярилцлагаа залбирлаар эхлүүлэхийг хүснэ. Хэрэв та бэлэн бол танаас залбирахыг хүсэж болох юм. Энэ нь Ариун Сүнсийг ярилцлагадаа урин авчрах зорилготой.

Тэд тантай танилцаж, сонирхлыг тань олж мэдэхэд хэдэн минут зарцуулна. Номлогчдод зааж сургах бүхэл бүтэн хөтөлбөр байдаг ч захиасаа танд болон таны нөхцөл байдалд тааруулахыг хичээнэ. Тэд Библийг болон Мормоны Номыг тантай хамт унших ба заасан зүйлсийнхээ үнэн эсэхийг олж мэдээсэй гэсэндээ, залбирч байгаад мэдэж авахыг танаас хүсэх болно.  

Хэрэв хүсвэл номлогчид тантай дахин уулзах цаг товлоно. Дараагийн уулзалтаар тэд Есүс Христийн болон Түүний сэргээгдсэн Сүмийн талаар илүү дэлгэрэнгүй зааж, таны асуултуудад хариулна. Хөтөлбөрт мөн Бурханы аз жаргалын төлөвлөгөө, Есүсийн бидний төлөө хийсэн золиос, итгэл, наманчлал, баптисм, Ариун Сүнсний болон Бурханы зарлигийг сахих талаарх захиасууд ордог. Тэд цаашид таныг залбирч, Мормоны Номоос уншиж, сүмд ирж, тэр ч бүү хэл баптисм хүртэхэд урина. Номлогчид таны хурдад тааруулах бөгөөд цаг зав, дахин уулзахыг хүсэж байгаа эсэхийг тань хүндэтгэн үзэх болно гэдгийг санаарай.

ComeUntoChrist.org Chat is typing...