Skip main navigation
...
Hope Shines Bright
1:53

Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе

Бид КОВИД-19-ийн улмаас хүнд бэрхийг туулж байгаа хэдий ч найдвар тээсээр байгаа билээ.

Христийн мэндэлсний баярын энэ сард бид найз нөхөд, хөршүүддээ итгэл найдварыг Христтэй адил хуваалцаж чадна. Энэ бол Есүсийн үйлдсэнчлэн өлссөнийг хооллож, ганцаардсаныг тайвшруулж, өвчтэй хүмүүс дээр зочлон очиж, хүн бүрд эелдэг найрсаг хандах замаар хүмүүсийн зүрхэнд хүрч, хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх хөдөлгөөн юм. Есүс "Та нар ертөнцийн гэрэл мөн" (Матай 5:14) хэмээн айлдсан. #Дэлхийггэрэлтүүлцгээе бол өөрсдийн болон Христийн гэрлийг тод гэрэлтүүлэх төгс арга зам юм. Та бүхэн жижиг үйлдлүүдээс эхэлж болно.

Энэхүү Христийн мэндэлсний баяраар та хүн нэг бүрд хүрч үйлчлэн, #Дэлхийггэрэлтүүлж чадна.

1 дэх өдөр: Өгөх мягмар гараг

Есүсийн өгсний адилаар өг. Сайн үйлсийн ажилд хандив өргө эсвэл орон нутгийн ашгийн бус байгууллагатай хамтран сайн дурын ажил хийж мөн бусад хүн оролцож болохын тулд холбоосыг нийтэл.

Хуанли
Та бүхэн Христийн мэндэлсний баярт зориулсан хуанлиг эндээс татаж авч болно. Христийн мэндэлсний баяраар өдөр бүр хийх үйлчлэлийн төслийг гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө хамт баяр хөөртэй хэрэгжүүлээрэй.

Христийн мэндэлсний баярын онцгой цугларалт

Nombre
Тун удахгүй

Thousands of people shine in the world through His birth

 

Есүс Христийн дагалдагчийн хувьд бид Түүний зам мөрөөр эв нэгдэлтэй явдаг билээ. Өдгөө бид Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд Христийг нэг зүрх сэтгэлтэйгээр дагадаг. Бид Есүс Христийг санан дурсах, түүний мэндэлснийг тэмдэглэх өөрсдийн онцгой цугларалтад та бүхнийг урьж байна.

Христийн мэндэлсний баярын онцгой цугларалт
Онцгой цугларалт 2020 оны 12-р сарын 20-ны 17 цагт болно. YouTube-ийн шууд дамжуулалтыг үзэхийн тулд YouTube дээрх сувгийг дагаарай.

Есүс Христ

 

Христийн мэндэлсний баярын энэ сард Есүс Христийн талаар илүү ихийг олж мэдээрэй. Тэрээр Бетлехем хэмээх жижиг хотод 2000 жилийн тэртээ мэндэлсэн юм. Түүний мэндэлсэн тухай түүхийн энэхүү шинэ дүрслэл 2000 гаруй жилийн өмнө Есүсийн мэндэлсэн тухай Библид гардаг ариун нандин үйл явдлуудын талаар дэлгэрэнгүй өгүүлдэг. Иосеф, Мариа хоёртой хамт Назараас Бетлехем хүртэл аялаарай. Иудейн тэгш тал дахь хоньчдын хэрхэн гайхширч байсныг гэрчлээрэй. Мэргэд Дэлхийн гэрэл болох бидний Их Эзэн, Аврагч Есүс Христийн өмнө өвдөг сөхрөх тэр үеийн баяр баяслыг мэдрээрэй.

...
The Christ Child17:54
17:54
Watch

2000 жилийн тэртээ Еүс Христийн хэрхэн мэндэлснийг үзнэ үү

 

Бидний тухай илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл бидэнтэй холбоо бариарай.

Тэр ТАНЫ амьдралыг хэрхэн адисалж болох талаар олж мэд.
Христ хэрхэн дэлхийн гэрэл мөн найдвар болдог талаар та мэдэж авах боломжтой. БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДООРОЙ.
ComeUntoChrist.org Chat is typing...