Номлогчидтой онлайнаар эсвэл биечлэн уулзах

Номлогчидтой ярилцсанаар амар амгаланг олох. Бид тантай судар уншиж, залбирлаар дамжуулан амар амгаланг олоход тусалж чадна.

Нэр
Мэдээллээ оруулна уу
Овог
Мэдээллээ оруулна уу
Э-мэйл
Мэдээллээ оруулна уу
Улсын нэрийг сонгоно уу
Аль нэг улсыг сонгоно уу
Аль нэг улсыг сонгоно уу
Уучлаарай, бид танд туслах ямар ч хаяг олж чадсангүй.
Гудамжны хаяг
Хаягаа оруулна уу
Бид яагаад таны хаягийг асуудаг вэ? Танай орон нутгийн номлогчид онлайн болон биечилсэн уулзалтуудыг хийдэг.
Хороолол, хороо, байр, тоот
Мэдээллээ оруулна уу
Хот
Хотын нэр оруулна уу
Муж
Аль нэг мужийг сонгоно уу
Аль нэг мужийг сонгоно уу
Гар утасны
Мэдээллээ оруулна уу
уулзалт товлох зорилгоор ашиглана

Хэлэлцүүлгийн сэдвүүд

Мэдээллээ оруулна уу
СОНГОЛТООР: Бид тантай уулзах үед ярилцмаар байгаа тодорхой сэдэв эсвэл асуулт байна уу?(Жишээлбэл: Бурханы хайрыг би хэрхэн мэдрэх вэ?)
Энэ мэдээлэл зөв үү?
Нэр, э-мэйл
Хаяг, утасны дугаар
Нэмэлт мэдээлэл

Миний асуултуудад хариулж, урам зориг өгөх захиас хуваалцахаар номлогчид надтай холбогдоно гэдгийг би ойлгож байна.

Миний асуултуудад хариулж, урам зориг өгөх захиас хуваалцахаар номлогчид надтай холбогдоно гэдгийг би ойлгож байна.
Please select an option

Мормоны Ном захиалах

Номлогчид танд номын нэг хувийг хүргэн өгч, товч тайлбар хийх болно. Эсвэл та онлайнаар уншиж, сонсох боломжтой ба бид алсын зайнаас тантай уулзах боломжтой.

Нэр
Мэдээллээ оруулна уу
Овог
Мэдээллээ оруулна уу
Э-мэйл
Мэдээллээ оруулна уу
Улсын нэрийг сонгоно уу
Аль нэг улсыг сонгоно уу
Аль нэг улсыг сонгоно уу
Уучлаарай, бид танд туслах ямар ч хаяг олж чадсангүй.
Гудамжны хаяг
Хаягаа оруулна уу
Бид яагаад таны хаягийг асуудаг вэ? Танай орон нутгийн номлогчид онлайн болон биечилсэн уулзалтуудыг хийдэг.
Хороолол, хороо, байр, тоот
Мэдээллээ оруулна уу
Хот
Хотын нэр оруулна уу
Муж
Аль нэг мужийг сонгоно уу
Аль нэг мужийг сонгоно уу
Гар утасны
Мэдээллээ оруулна уу
уулзалт товлох зорилгоор ашиглана

Таныг хүсэлт илгээхэд юу нөлөөлсөн бэ? (Тохирох бүгдийг сонгоно уу.)

Таныг хүсэлт илгээхэд юу нөлөөлсөн бэ? (Тохирох бүгдийг сонгоно уу.)
Аль нэгийг сонгоно уу.
Энэ мэдээлэл зөв үү?
Нэр, э-мэйл
Хаяг, утасны дугаар
Нэмэлт мэдээлэл

Мормоны Номыг уншиж, үүний талаар ярилцахаар номлогчид надтай холбогдоно гэдгийг би ойлгож байна.

Мормоны Номыг уншиж, үүний талаар ярилцахаар номлогчид надтай холбогдоно гэдгийг би ойлгож байна.
Please select an option