Номлогчидтой уулзах хүсэлт илгээж, бидэнтэй хамт Христийн амилсны баярын талаар суралцаарай
Есүс Христийн сургаал таны амьдралыг өөрчлөх хүчтэй. Христийн амилсны баярын энэ үеэр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн номлогчидтой уулзаж, Түүний захиасыг илүү гүнзгий ойлгох боломжтой. Христийн сургаал болон бидний итгэдэг зүйлсийн талаар чөлөөтэй асууж болно.

Онлайн эсвэл биечлэн уулзах цаг товлоорой

Нэр
Мэдээллээ оруулна уу
Овог
Мэдээллээ оруулна уу
Э-мэйл
Мэдээллээ оруулна уу
Аль нэгийг сонгоно уу.

Номлогчид над дээр ирвэл юу болох вэ?

Бид тантай уулзаж мөн Есүс Христийн сайн мэдээний дагуу амьдрах үед ирдэг тэрхүү амар тайван, амьдралын тодорхой байдлыг мэдрэхэд тань туслахдаа баяртай байх болно. Тантай уулзах үед юу болох талаар танилцуулъя.

Өөрсдийгөө танилцуулж буй номлогч эгч нар
Бид бие биетэйгээ танилцана.
Номлогчид нэг эгчтэй залбирч байгаа нь
Бид хамтдаа залбирна.
Номлогчид нэг эгчтэй Мормоны ном уншиж байгаа нь
Бид Есүс Христийн сайн мэдээний талаар суралцана.
Хоёр эгч сүм дээр ярилцаж байгаа нь
Бид таныг хамт сүмд очиход урина.

Номлогчид хэрхэн бусдыг Бурханы хайрыг мэдрэхэд тусалсан тухай олж мэдээрэй

3bee2052a2c816ebaf7b429f1e38cff7069b8c2b
Алэхандра
Унших
“Надад маш олон төрлийн асуулт байсан. Миний Аврагч хэн бэ? Тэнгэрлэг Эцэг намайг мэдэх үү? Түүний надад зориулсан төлөвлөгөө юу вэ? Тэд үргэлж миний асуултад дуртайяа хариулахад бэлэн байсан. Мөн тэд үргэлж өөрсдийнхөө ярьсан зүйлсийг нотлох эх сурвалжтай байсан.”
Буцах
922c1c8b408165da9a6efcd70e8a50bcb32ad7d6
Парис
Унших
“Эцэст нь номлогчид надад хандан ‘Хэрэв та үүний үнэнийг мэдэхийг хүсвэл[,] … дан бидний үгсэд итгэх хэрэггүй. Бүх үнэний эх сурвалж руу ханд’ гэж хэлсэн. Би тийн үйлдсэн. Тэдний хэлсэн зүйлс үнэн эсэхийг Бурханаас асуухад би хайр, баяр баясгалан, амар тайвныг мэдэрсэн.”
Буцах
b34aa0b47ba070aeded253a6c8ea43353f29036a
Жэннифэр
Унших
“Тэд үнэхээр өөрсдийн Аврагч Есүс Христ шиг байхыг хүсдэг. Тэгээд л болоо. Тэд хайр, сайхан сэтгэл өвөрлөснөөс өөр зүйлгүй.”
Буцах
7f1fc8e652888cf30beb0d2b369ea780dce26226
Натали
Унших
“Анх номлогчидтой уулзахад тэд бидэнд аз жаргал авчирсан. Тэд баяр баясгалан, хайр цацруулж байсан.”
Буцах

Түгээмэл асуултууд

Ойролцоо контент

復活されたキリストの絵画が墓の中に飾られてる写真

Христийн амилсны баярын онцгой хуудас

教会で讃美歌を歌う教会員たち

Өөртэйгөө ойр сүмийг олоорой

Христийн амилсны баярын хөгжилтэй үйл ажиллагаа

Христийн амилсны баяр яагаад онцгой вэ?

Үнэгүй татаж авах материал