Мобайл утасны дэлгэцийн зураг татаж авах
Гар утсаа энэ зургаар тохируулснаар утсаа харах бүрд танд үйлчлэх сануулга болох болно

 

Андроид гар утасны дэлгэцийн зураг татаж авах:

iPhone 6 гар утасны дэлгэцийн зураг татаж авах:

iPhone 10 гар утасны дэлгэцийн зураг татаж авах: