Өөртэйгөө ойрхон хайраар дүүрэн хамт олонтой сүмтэй танилцах

Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмд юу хүлээж байгааг мэдэхэд тань туслах номлогчдыг айлчлан ирэхийг хүс. Дараа нь тэд ням гарагт тантай мэндчилж, тантай хамт суухаар ​​үүдэн дээр байж байх болно!

Номлогчидтой онлайнаар эсвэл биечлэн уулзах

Номлогчидтой ярилцсанаар амар амгаланг олох боломжтой. Бид тантай судар уншиж, залбирлаар дамжуулан амар амгаланг олоход тусалж чадна.

Нэр
Мэдээллээ оруулна уу
Овог
Мэдээллээ оруулна уу
Э-мэйл
Мэдээллээ оруулна уу

Сүмд анх удаа ирсэн хүмүүсийн сэтгэгдэл

79ca9aa517dd49c0d86f65859f17e3f96cfe1675
Жэссика
Унших
"Би шууд л дүүрүүгээ залгаад 'Би энэ сүмрүү буцаад явмаар байна' гэж хэлсэн … энэ үнэхээр гайхалтай байсан. Яг үнэндээ, энэ явдал тухайн сарыг бүхэлд нь баяртай болгосон."
Буцах
c87e58fc84241c5e0149a63b95f8fcb85cfe83a0
Даниэл
Унших
"Хүн бүр намайг гараа дэлгэн угтсан. Миний хойно сууж байсан хүмүүс намайг амьдралын минь турш мэддэг байсан мэтээр надтай ярьсан."
Буцах
20c07f6e8ed985658ef2df87ba898821580ad49e
Жэннифэр
Унших
"Намайг сүм руу алхаад ороход бүлэг хүмүүс намайг хайраар бүрхэх шиг санагдсан."
Буцах
1d11dbe1dfe684f65b24b10899f72aedb5f754fa
Кристина
Унших
"Би анхнаасаа л энэ хүмүүсийн нэг хэсэг байсан мэт мэдрэгдсэн ... Би амьдралдаа олон сайн хүмүүстэй уулзаж байсан ч , нэг дор ийм олон сайн хүмүүстэй уулзсан нь хүн төрөлхтөнд, шударга байдалд итгэх итгэлийг минь сэргээсэн."
Буцах

Сүмд юу болдог вэ

Бидэнтэй хамт анх удаагаа сүмийн цуглаанд оролцохдоо бид таныг тав тухтай байгаасай гэж хүсч байна. Таныг юу хүлээж буйг эндээс уншина уу.

A man singing a hymn with the congregation at church
Бид хамтдаа дуулж, залбиран урам зориг авдаг.
A woman taking the sacrament
Бид ариун ёслолыг хүртэн Есүсийг санах болно (Талх дарс хүртэхтэй адил).
A woman giving a sermon in a sacrament meeting
Бид Есүсийн сургаал дээр төвлөрсөн богино номлолуудаас урам зориг авах болно.
A Sunday School class
Дараа нь бид бусадтай бүлгийн сайн мэдээний хичээл, хамтралд оролцох болно.

Христийн мэндэлсний баяртай хамгийн ойр ням гарагт Есүс Христийн төрөлт дээр төвлөрсөн нэг цагийн онцгой ням гаргийн цуглаан хийдэг ба ням гаргийн бусад цуглаануудаас илүү олон дуу хөгжим үүнд багтдаг.

A Church congregation

Аль ч ням гарагт хүрээд ирээрэй! Энэ нь бүгдэд нээлттэй.

Өөртэйгөө ойр байрлах манай сүмийг олоорой.

Илүү ихийг мэдмээр байна уу?

Христийн мэндэлсний баярыг илүү онцгой болгохын тулд