Татаж авах

Энэхүү Христийн мэндэлсний баяраар Христийн гэрлийг бусадтай хуваалцахын тулд эдгээр эх сурвалжийг ашиглаарай.

Light the World Christmas campaign calendar
Hands holding a Christmas service invitation
Digital Light the World pass-along card
Printable Light the World pass-along card
"Христ Хүү" киног бүтээсэн нь
Христ Хүү киноны дэлгэцийн араар зочлоорой. 2019 онд хийгдсэн энэхүү Христийн төрөлтийн талаарх 17 минут үргэлжлэх богино хэмжээний гайхалтай кино нь үүнийг бүтээхэд нөлөөлсөн түүх, уран сайхан, судрын ойлголтуудаар таныг аялуулна.

Компьютер, утасныхаа дэлгэцийг Христийн мэндэлсний баярын зургаар сольж гэрэлтүүлээрэй

Христийн мэндэлсний баярыг онцгой болгох нь