Jesus appears to Mary
Ариун долоо хоногийн талаар судлахдаа Есүстэй харилцах харилцаагаа бэхжүүлээрэй
Follow along with us as we recount the events that happened during the last days of Jesus Christ’s mortal ministry and see how they apply to your life.

Шинээр эхлэх өдөр бүр нь баяр баясгалан, амар амгаланг мэдрэх боломжийг олгодог

#ТүүнийАчаар


Номлогчидтой уулзаж Есүс Христийн талаар илүү ихийг мэдэж аваарай.

Энэхүү Ариун долоо хоногт болон цаашдын долоо хоног бүр Есүс Христтэй улам ойртоорой. Номлогчид танд тусалж чадна.

Өөрчлөлт бол боломжтой зүйл. Өнөөдөр Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүмийн номлогчидтой уулзсанаар аяллаа эхлүүлээрэй. Уулзах хүсэлт гарга.

Нэр
Мэдээллээ оруулна уу
Овог
Мэдээллээ оруулна уу
Э-мэйл
Мэдээллээ оруулна уу
Аль нэгийг сонгоно уу.