Дэлхийг гэрэлтүүлцгээе

Энэ жил #ДэлхийгГэрэлтүүлцгээе аяны хүрээнд яг л Аврагчийн адил хайртай хүмүүстээ хайраа харуулахад төвлөрөөрэй. 12-р сарын турш гэр бүл, найз нөхдөө баярлуулах арга бодож ол. Дэлхийн жинхэнэ Гэрэл болох Есүсийг дагаснаар та гэр бүл, найз нөхөд, ажлынхан, бүр танихгүй хүмүүсийн амьдралд хүртэл бага ч гэсэн гэрэл авчирч чадна!


Гэрлээ хуваалцахад бэлэн үү? Аянд нэгдээрэй!

Өнгөрсөн жил 135000 хүн оролцсон. Энэ жил илүү их гэрлийг хуваалцахад туслаарай!

President Nelson Chritmas Message
President Nelson Chritmas Message

Ерөнхийлөгч Нэлсоны Христийн мэндэлсний баярын захиас

3:42

Энэ жил Христийн мэндэлсний баярыг гэр бүлтэйгээ тэмдэглээрэй.

Христийн мэндэлсний баяраар гэр бүлээрээ хамтдаа юу хийж болох вэ?

#ДэлхийгГэрэлтүүлцгээе

A young woman on her smartphone with a Christmas tree in the background
Бусдыг оролцоход урь

#ДэлхийгГэрэлтүүлцгээе

Христийн мэндэлсний баярын хөөр баясгаланг хуваалцах учиртай

#ДэлхийгГэрэлтүүлцгээе аянд гэр бүл, найзуудаа оролцуулах аргуудыг үзүүлье